Fer-se soci/a de la Borda

100,00

Si vols col·laborar directament amb el projecte, participant del procés de constitució i construcció de la primera promoció d’habitatges cooperatius La Borda, t’has de fer soci o sòcia de la cooperativa. Poden fer-se’n sòcies tant persones físiques com jurídiques i s’ha de fer una aportació al capital social de la cooperativa de 100€. Fent-te sòcia de La Borda podràs col·laborar oficialment amb el projecte, participar de les assemblees i, en cas que vulguis esdevenir habitant, fer-te soci expectant (per a ser soci expectant cal complir amb els requisits per accedir a bossa de sol·licitants d’HPO de l’Ajuntament de Barcelona).

Els 100€ es paguen una sola vegada, no hi ha quota anual i són retornables si et dones de baixa