Actualització: hem aconseguit cobrir les necessitats de finançament, moltes gràcies a tothom!

La col·locació de la darrera fusta de La Borda està molt a prop! La recaptació de 850.000€ mitjançant l’emissió de títols participatius de Coop57 va marcar un punt d’inflexió en el desenvolupament del pla financer de la cooperativa, que a dia d’avui està al 96% de l’objectiu de finançament.

Hem aconseguit més de 3 milions d’euros i ho hem fet íntegrament per mitjans al marge del sistema bancari convencional, implicant a les persones usuàries, les finances ètiques i cooperatives, entitats solidàries d’àmbit nacional, estatal i internacional, i al conjunt del teixit social que confia en el nostre projecte i lluita per un nou model d’accés a l’habitatge. Podeu veure tots els detalls del finançament aquí.

Actualment el projecte està a punt de tancar l’obra i necessitem la vostra col·laboració per fer-ho possible! Posem a la vostra disposició diferents formes de participació econòmica que serviran per enfortir el moviment d’habitatge cooperatiu, mentre doneu un rendiment als vostres estalvis. L’actual campanya busca captar 140.000€ i durarà del 5 de juliol al 28 de setembre de 2018.

Ens ajudes a posar l’última fusta?

Realitza una aportació

 

Aportacions voluntàries sense remuneració

Aportacions que la cooperativa no remunerarà, però si que pot actualitzar el seu valor al llarg del temps mitjançant un acord d’assemblea.

Per un període de 5 anys renovable i negociable*.

Vull ajudar a finançar la Borda!

Aportacions voluntàries remunerades

Aportacions que es remuneren a un 0,65%

Les remuneracions es liquidaran anualment una vegada aprovats els comptes anuals de la cooperativa a 30 de juny.

Les aportacions estan garantides en un 75% a través d’avals mancomunats.

Per un període de 5 anys renovable i negociable*.

Vull ajudar a finançar la Borda!

Aportacions voluntàries remunerades

Aportacions que es remuneren a un 1,25%

Les remuneracions es liquidaran anualment una vegada aprovats els comptes anuals de la cooperativa a 30 de juny.

Les aportacions estan garantides en un 75% a través d’avals mancomunats.

Per un període de 5 anys renovable i negociable*.

Vull ajudar a finançar la Borda!

Aportacions voluntàries remunerades

Aportacions que es remuneren a un 1,5%

Les remuneracions es liquidaran anualment una vegada aprovats els comptes anuals de la cooperativa a 30 de juny.

Les aportacions estan garantides en un 75% a través d’avals mancomunats.

Per un període de 5 anys renovable i negociable*.

Vull ajudar a finançar la Borda!

Préstecs a la inversió

Préstecs que tenen un interès de l’1,75%

Els interessos es liquidaran anualment una vegada aprovats els comptes anuals de la cooperativa a 30 de juny.

Els préstecs estan garantits en un 100% a través d’avals mancomunats.

Per un període de 5 anys renovable i negociable*.

Vull ajudar a finançar la Borda!

*En cas de voler recuperar les aportacions o préstecs de forma anticipada a allò compromès, La Borda comptarà amb mecanismes propis per retornar el capital amb la major brevetat possible

 

pastis

Pots saber més sobre el model econòmic de la cooperativa a l’apartat finançament del projecte.

 

Estat de la campanya

 

100% ACONSEGUIT!