Nosaltres

Segons l’Aliança Cooperativa Internacional, “una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’han unit de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica”.

Nosaltres, el grup impulsor de la primera promoció cooperativa d’habitatges en cessió d’ús La Borda, volem harmonitzar la necessitat per accedir a un habitatge de caràcter social, econòmic i ambientalment sostenibles, i alhora promoure l’accés a habitació sense passar pels circuits convencionals del mercat immobiliari.

Pensem que és imprescindible generar formes de titularitat col·lectiva que posin el focus en l’ús efectiu de l’habitatge, i no en el seu valor de canvi en el mercat capitalista. Al mateix temps, volem fomentar formes de convivència més comunitàries que facilitin la interrelació entre veïns i veïnes, i afavoreixin el repartiment del treball domèstic i de cures a través d’espais comuns.

«Parlarem del dret a l’habitatge com a forma d’accés a uns recursos crucials per garantir la nostra independència socioeconòmica i, amb ella, un conjunt rellevant de “certeses” que ens permetin construir trajectòries vitals realment pròpies. Parlarem del dret a l’habitatge, per tant, com a reapropiació d’una part determinant de l’espai públic, un espai públic del que, precisament, estem privats»

David Casassas a “El capitalisme s’imposa a la democràcia: reapropiem-nos de les nostres vides

1x1

Què és La Borda?

Què és…?

Per què cessió d'ús?

…cessió d’ús?

Estructura i organització

Estructura i …

Finançament

Finançament

Projecte Tècnic

Projecte Tècnic