La Borda estrena webdocumental

con No hi ha comentaris

cartell

 

Ens sembla molt important documentar el procés de construcció de l’edifici de La Borda. Per aquest motiu, hem decidit elaborar un web-documental que constarà de tres parts, els elements constitutius de l’edifici: fonaments, estructura i tancaments. En cada una d’aquestes parts es podran veure vídeos de les obres en si mateixes. Però més enllà, la intenció que perseguim és la d’imaginar i contribuir a que aquesta construcció d’habitatge sigui també una construcció de comunitat i moviment. Així, en els fonaments serviran per visualitzar relats i entrevistes sobre les bases d’aquest projecte (l’espai veïnal Can Batlló; els referents internacionals de cooperativisme d’habitatge; el grup impulsor de La Borda; les tasques invisibles que s’han portat a terme en tot el procés). L’estructura permetrà entendre millor l’organització interna de La Borda i el treball en xarxa inter-cooperatiu amb altres experiències d’Economia Social i Solidària. I amb els tancaments, a mesura que es concreten els darrers acabats de l’obra, volem visualitzar les formes de consum i de la vida col·lectiva que començaran a dibuixar-se a la nova edificació cooperativa.

Seguiu el documental a: documental.laborda.coop