Seguim!

con No hi ha comentaris

Encara que des de fora tot sembli igual la obra segueix avançant i a bon ritme, tot i que no és tan visual com el muntatge de l’estructura de fusta d’aquest estiu, estem fent interiors!! A més, els murs de la planta baixa estan gairebé acabats, s’està pavimentant i en breu entra fusteria!

Alguns envans importants dels interiors dels pisos ja estan col·locats i, a més, comptem amb la seguretat de l’edifici de dues persones fins a final de l’obra.

Pel què fa al local comercial anirà destinat sens dubte a una organització de l’economia social i solidària que estigui preferentment arrelada al territori, però encara està per determinar.

Tot en marxa!