Actualitzem els criteris d’adjudicaci贸

con No hi ha comentaris

El 18 de setembre de 2021 l鈥檃ssemblea de La Borda va realitzar l鈥檈nc脿rrec a un grup de treball d鈥檈laborar una nova proposta de criteris d’acc茅s a un habitatge. El procediment existent era una llista d鈥檈spera per ordre d鈥檃ntiguitat. Es van revisar els criteris d’acc茅s d鈥檃ltres cooperatives d鈥檋abitatge nacionals i internacionals, on no es van identificar propostes molt elaborades, per貌 d’on s’han extret alguns dels criteris identificats. Sobretot s鈥檋a treballat a partir del document facilitat per La Dinamo on es recullen els criteris de La Diversa i Sotrac. A partir d鈥檃questa informaci贸 i dels debats establerts pr猫viament (en les assemblees societ脿ries del 17 de desembre de 2022 i del 28 de gener de 2023), s鈥檋a aprovat un nou protocol per a l’adjudicaci贸 d’un habitatge lliure a noves unitats de conviv猫ncia.

D’entrada hi ha dos blocs d’obligat compliment. El primer, de requisits sociodemogr脿fics (com g猫nere, edat, heterogene茂tat de l鈥檈structura de la llar), es marcar脿 despr茅s d’una an脿lisi de la composici贸 de La Borda, prioritzant certs perfils si es creu convenient. Un segon bloc de requisits socioecon貌mics, on cal complir almenys estar en situaci贸 de precarietat residencial o de dificultat econ貌mica d’acc茅s a l鈥檋abitatge.

A continuaci贸 hi ha dos blocs de criteris que ajudaran a valorar positivament a les unitats de conviv猫ncia sol路licitant. D’una banda, un bloc de diversitat i risc d鈥檈xclusi贸 (origen o 猫tnia, sexualitats no normatives, diversitat funcional, supervivent de viol猫ncia masclista, fam铆lia monoparental/monomarental, precarietat laboral, manca de xarxa de suport de proximitat). De l’altre un bloc relatiu a la Implicaci贸, on es valorar脿 positivament l’antiguitat com a s貌cia expectant a La Borda, l’arrelament al territori, i la participaci贸 en projectes de transformaci贸 social o de l鈥橢SS.

Finalment, el document aprovat obre la porta a qu猫 la cooperativa decideixi gestionar un habitatge que s’alliberi com un pis social, oferint-lo directament a una entitat af铆 als objectius de La Borda que afavoreixi l鈥檃cc茅s a l鈥檋abitatge en cas d鈥檈xclusi贸, perqu猫 recomanin i acompanyin possibles s貌cies habitants.

Tot plegat esperem que ens ajudi a configurar amb el m脿xim de cura el grup de persones que conforma la comunitat de La Borda, imprescindible per a una bona conviv猫ncia i funcionament del projecte, alhora que vetllem per una major diversitat que reflecteixi la realitat del nostre barri.