Ús del programari lliure en la gestió del projecte cooperatiu

con No hi ha comentaris

La gestió de projectes cooperatius és una tasca complexa que requereix una eina eficaç per garantir un bon funcionament. L’ús de programari lliure ha millorat significativament la gestió de La Borda.

Coopdevs Treball SCCL va reconèixer la importància d’ajustar l’eina de gestió i adaptar-la a les necessitats de l’entitat. Això va portar a un seguit de reunions productives amb un tècnic programador, on es van explorar les característiques i funcionalitats del programari lliure que podrien ser d’utilitat per a l’organització.

Aquestes reunions van servir com a plataforma per discutir els reptes i les oportunitats, i van permetre una comprensió més profunda de com el programari lliure podria millorar la gestió del projecte cooperatiu. La col·laboració entre el coordinador i el tècnic programador va ser fonamental per garantir que la solució resultés eficaç.

Un dels passos més importants en aquest procés va ser la formació del coordinador en l’ús del programari de gestió. L’eina seleccionada va ser Odoo, un sistema de gestió empresarial de codi obert que ofereix una àmplia gamma de mòduls i funcionalitats personalitzables.

La formació del coordinador va ser fonamental per assegurar que l’entitat aprofités al màxim les capacitats de l’eina i que es pogués adaptar a les necessitats específiques del projecte cooperatiu. Aquesta inversió en capacitació va ser clau per garantir una transició sense problemes cap a l’ús del programari lliure.

Per millorar encara més l’eficiència de la gestió del projecte cooperatiu, Coopdevs Treball SCCL va habilitar una borsa d’hores. Això va permetre al coordinador adaptar l’eina a les necessitats específiques de l’organització.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Aquesta acció ha rebut una subvenció de la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona per a la reactivació l’enfortiment de l’economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’Estratègia #ESSBCN2030 – “Enfortim l’ESS” 2022