Fomentant la participació política i les cures

con No hi ha comentaris

La democràcia i la igualtat de veus són valors fonamentals en el cor d’una cooperativa. No obstant això, moltes vegades, hi ha barreres que poden limitar la participació activa dels membres, sobretot de les persones amb responsabilitats de cura. En aquesta entrada del blog parlem de la implementació d’un servei de canguratge durant les assemblees generals i els òrgans de presa de decisions, amb l’objectiu d’assegurar que totes les sòcies puguin participar plenament en la vida societària.

Una de les missions més importants d’una cooperativa és garantir que totes les persones associades tinguin la possibilitat de participar activament en les decisions que afecten el seu col·lectiu. Les assemblees generals i els òrgans de presa de decisions són instàncies fonamentals en qualsevol cooperativa. Són els espais on les estratègies es defineixen, les polítiques es debaten i les decisions s’adopten. Però, què passa quan les persones que tenen responsabilitats de cura no poden assistir a aquestes reunions importants amb la freqüència desitjada? Aquesta és una pregunta crítica que moltes cooperatives han hagut d’afrontar, i la nostra cooperativa, després de diversos formats va decidir provar un servei de canguratge.

Considerem que la implementació d’aquest servei, que ens ha ofert l’associació Arcàdia de Can Batlló, ha estat un èxit, ja que ha permès a les persones amb responsabilitats de cura de criatures assistir a les assemblees. Això no només ha significat un avenç en la gestió democràtica del projecte, sinó que també ha enriquit les deliberacions i les decisions amb una diversitat de veus i perspectives que abans podien estar excloses.

Actualment, estem avaluant la continuïtat de la iniciativa amb models mixtes, amb participació de persones habitants i professionals de suport, o limitar els canguratges professionalitzats a certes assemblees i continuar amb un canguratge autogestionat en d’altres, per tal de trobar un sistema més autosuficient i amb una menor càrrega econòmica.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Aquesta acció ha rebut una subvenció de la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona per a la reactivació l’enfortiment de l’economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’Estratègia #ESSBCN2030 – “Enfortim l’ESS” 2022