arq titol

En aquest vĂ­deo de 12 minuts us oferim una visita guiada per l’edifici!
Subtítols en català, castellà i anglès disponibles.

 

Disseny participatiu

L’autopromoció i la posterior gestió col·lectiva implica que la participació de les futures usuàries en el procés (disseny, construcció i ús) sigui la variable més important i diferencial del projecte, generant una oportunitat per a conèixer i projectar amb elles i les seves necessitats concretes. En aquestes fases prèvies de disseny, la participació s’articula a través de les diferents comissions de treball i l’assemblea general.

Compta amb un equip tècnic de suport que dinamitza i recull les propostes el que fa a imaginari, programa, estratègies ambientals i de projecte o a les tipologies d’habitatges i d’espais.

Idees clau de projecte

• participació disseny, construccio i ús
• sostenibilitat / vida comunitària
• arquitectura popular / corrala
• adaptabilitat / infraestructura open building
• perspectiva de gènere

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges de tres tipologies diferents (40, 50 i 76 m2 de mitjana) i tot un seguit d’espais comuns i comunitaris, que han de potenciar la vida comunitària a través de transicions entre l’espai privat i el públic. Tots ells s’articulen al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que remet a les “corralas”, tipologia d’habitatge social i popular. Els habitatges es reparteixen en les diverses plantes de l’edifici, cercant la mescla d’unitats de convivència que consten d’una, dues, tres o més persones. Tots els habitatges tenen una estructura bàsica (50 m2) a les que s’afegeixen un o dos mòduls per generar les tipologies més grans.

Aquesta estructuració modular permetrà, en un futur, variar alguns habitatges en funció de les necessitats de les unitats de convivència que hi estiguin vivint.

arq plantes

Estratègies i accions previstes de sostenibilitat

 • Col·lectivitzaciĂł d’alguns usos (bugaderia, banyera, espai convidats, cuines per grans Ă pats…).
 • Augmentar l’eficiència – equipament eficient.
 • Aprofitament de recursos locals i reciclatge.
 • Energies renovables.
 • Ăšs i gestiĂł de l’edifici i les instal·lacions.
 • Serveis i consums associats centralitzats i amb gestiĂł intel·ligent.

Materials

 • OptimitzaciĂł de les solucions constructives (menys quantitat per a un mateix servei), Ăşs de materials reciclats/ reciclables i d’origen biosfèric i reutilitzaciĂł de residus.
 • Ăšs d’elements industrialitzats,estudi i pla de gestiĂł de residus detallat, separaciĂł selectiva en obra d’un mĂ­nim de 7 fraccions i seguiment acurat.

sost

Consum d’aigua (litres persona i dia)

Energia

 • ReducciĂł de la demanda.
 • Disseny bioclimĂ tic (nivells aĂŻllament per sobre normativa, mĂ xim aprofitament solar, ventilaciĂł creuada, pati cobert).
 • Confort climĂ tic adient (proposta de nivell de confort a partir de les enquestes a les futures usuĂ ries).
Consum energètic energia final (kWh/m2 any)
Consum energètic energia final (kWh/m2 any)

Per a més informació:

www.lacol.coop