arq titol

En aquest vídeo de 12 minuts us oferim una visita guiada per l’edifici!
Subtítols en català, castellà i anglès disponibles.

 

Disseny participatiu

L’autopromoció i la posterior gestió col·lectiva implica que la participació de les futures usuàries en el procés (disseny, construcció i ús) sigui la variable més important i diferencial del projecte, generant una oportunitat per a conèixer i projectar amb elles i les seves necessitats concretes. En aquestes fases prèvies de disseny, la participació s’articula a través de les diferents comissions de treball i l’assemblea general.

Compta amb un equip tècnic de suport que dinamitza i recull les propostes el que fa a imaginari, programa, estratègies ambientals i de projecte o a les tipologies d’habitatges i d’espais.

Idees clau de projecte

• participació disseny, construccio i ús
• sostenibilitat / vida comunitària
• arquitectura popular / corrala
• adaptabilitat / infraestructura open building
• perspectiva de gènere

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges de tres tipologies diferents (40, 50 i 76 m2 de mitjana) i tot un seguit d’espais comuns i comunitaris, que han de potenciar la vida comunitària a través de transicions entre l’espai privat i el públic. Tots ells s’articulen al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que remet a les “corralas”, tipologia d’habitatge social i popular. Els habitatges es reparteixen en les diverses plantes de l’edifici, cercant la mescla d’unitats de convivència que consten d’una, dues, tres o més persones. Tots els habitatges tenen una estructura bàsica (50 m2) a les que s’afegeixen un o dos mòduls per generar les tipologies més grans.

Aquesta estructuració modular permetrà, en un futur, variar alguns habitatges en funció de les necessitats de les unitats de convivència que hi estiguin vivint.

arq plantes

Estratègies i accions previstes de sostenibilitat

 • Col·lectivització d’alguns usos (bugaderia, banyera, espai convidats, cuines per grans àpats…).
 • Augmentar l’eficiència – equipament eficient.
 • Aprofitament de recursos locals i reciclatge.
 • Energies renovables.
 • Ús i gestió de l’edifici i les instal·lacions.
 • Serveis i consums associats centralitzats i amb gestió intel·ligent.

Materials

 • Optimització de les solucions constructives (menys quantitat per a un mateix servei), ús de materials reciclats/ reciclables i d’origen biosfèric i reutilització de residus.
 • Ús d’elements industrialitzats,estudi i pla de gestió de residus detallat, separació selectiva en obra d’un mínim de 7 fraccions i seguiment acurat.

sost

Consum d’aigua (litres persona i dia)

Energia

 • Reducció de la demanda.
 • Disseny bioclimàtic (nivells aïllament per sobre normativa, màxim aprofitament solar, ventilació creuada, pati cobert).
 • Confort climàtic adient (proposta de nivell de confort a partir de les enquestes a les futures usuàries).
Consum energètic energia final (kWh/m2 any)
Consum energètic energia final (kWh/m2 any)

Per a més informació:

www.lacol.coop