cb titol2

La Borda neix a Sants, un barri amb gran tradició i presència de cooperatives

Les cooperatives són presents a pràcticament tots els sectors de l’economia: l’agricultura, el finançament, el treball, el consum de productes o serveis, i l’habitatge. Totes tenen en comú una base social que participa per resoldre les preocupacions socials i econòmiques de les seves persones sòcies. Parteixen de les necessitats per establir fórmules col·lectives per resoldre-les.

Forma part d’un projecte més gran, el de Can Batlló

Can Batlló és un antic recinte fabril de finals del s XIX. Juntament amb l’Espanya Industrial i el Vapor Vell, conformava el cor industrial del sud de Barcelona, i va arribar a comptar amb 5.000 treballadores. El 1976, el Pla General Metropolità establia al recinte com a zona d’equipaments, habitatges socials i espai verd. El 2011, la transformació del recinte encara estava bloquejada, tant per la immobiliària Gaudir com per administracions implicades. Aquell any, el veïnat de Sants i La Bordeta entren al recinte i ocupen el Bloc11, que veurà néixer un procés participatiu per definir els usos i els projectes que es volen per Can Batlló.

Per a saber-ne més

  • Pàgina web de l’Impuls Cooperatiu de Sants:

impuls

 

 

  • Pàgina web de Can Batlló:

cropped-nou-logo-cb-300x300