hermit titol 2

El model de cessió d’ús està molt estès en països com Dinamarca o l’Uruguai. Els models Andel i del FUCVAM posen en pràctica el model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús, en el que la propietat de l’immoble és col·lectiva i recau sempre en la cooperativa. Els i les habitants tenen la condició de socis/es de la cooperativa i poden viure-hi de per vida. La presa de decisions passa per l’assemblea general, el seu principal òrgan sobirà. El bloqueig de la possibilitat d’especular resulta la principal virtut del model: el soci/a no pot vendre ni llogar el pis. Per tant, l’habitatge en cessió d’ús suposa també una aposta pel valor d’ús en comptes d’un bé de consum o valor de canvi, tal i com ha estat sempre en el nostre context més proper. D’aquesta manera, la reinvenció del dret a l’habitatge troba noves fórmules d’accés i gestió comunitària.

cessio

Ni lloguer, ni compra. Ens basem en un model de tinença no especulatiu que posa al centre els seus habitants.

Per a saber-ne més