dret supf titiol

El 30 de novembre de 2015 es constituí un dret de superfície per part de l’Ajuntament de Barcelona, en favor d’Habitatges La Borda, d’una parcel·la situada al carrer Constitució, un dels límits de Can Batlló, en sòl qualificat com a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). Aquest dret, de 75 anys de durada, suposa el pagament d’un cànon anual.

La qualificació d’HPO en règim general suposa uns topalls màxims de renda per les unitats de convicència potencialment cessiónàries del dret d’ús d’un habitatge promoguts per la cooperativa. També estableix un màxim de quota d’ús associada a l’habitatge, cercant així que siguin assumibles pels sectors populars, un dels objectius centrals de la cooperativa.

FullSizeRender

Moment de signatura de la cessió del sòl a l’Ajuntament de Barcelona.

Nota de premsa: L’Ajuntament lliura el primer solar en dret a superfície per la construcció d’habitatge cooperatiu de cessió d’ús