Ja hem acabat la campanya dels títols participatius!!

con No hi ha comentaris

infografia titols

Hem aconseguit els 865.000€ de finançament col·lectiu al marge del sistema financer convencional en un temps històric, en 19 dies, i amb la col·laboració de més de 200 persones i entitats han participat del finançament. Ha estat espectacular la resposta de la societat civil, que ha desbordat els terminis establerts per a l’emissió que es preveia acabar el proper 31 de maig.

Durant la primera setmana de l’emissió ja es va cobrir el 50% de la mateixa i els darrers dies ha estat necessari un redistribució de les quantitats sol·licitades per donar cabuda a totes les sol·licituds. Amb aquesta emissió es demostra que el conjunt de la societat civil i el teixit social organitzat és capaç de fer realitats projectes de gran envergadura a través de la cooperació i la solidaritat i, alhora, posa de manifest l’interès i la necessitat social per donar suport a un altre model d’accés a l’habitatge: un model cooperatiu i comunitari que persegueix, per sobre de tot, garantir el dret d’accés a l’habitatge recuperant el seu valor d’ús.

Tot i que no es puguin adquirir títols participatius, existeixen altres maneres de participar en el finançament. Es poden fer aportacions voluntàries, que la cooperativa remunera entre un 0,65% i un 2,0%, segons el temps de permanència, o préstecs participatius amb una remuneració mitjana 2,54%. Trobareu més informació aquí.