El model en cessió d’ús es fa servir de manera significativa a Alemanya, Uruguai i Dinamarca (En aquest darrer país, més del 20% dels habitatges – uns 120.000 – no són ni de compra ni de lloguer). D’aquesta manera, la propietat de l’edifici sempre recau en la cooperativa – mai és individual – i això evita que els pisos es puguin revendre a un preu més car, o llogar-los amb afany de lucre: el preu dels pisos sempre és el mateix i el decideix la cooperativa col·lectivament. Dit en una paraula, es tracta d’un model d’accés a l’habitatge no especulatiu.

La iniciativa va ser posada en marxa per un grup impulsor, que constituí l’Associació La Mangala. Després, el 25 de gener de 2014 es va fer una convocatòria pública oberta a tothom que volgués participar en el procés de constitució de la cooperativa. D’aquí en va sortir el grup d’unes cinquanta persones que forma la cooperativa. D’aquestes cinquanta persones, la majoria són socis/es habitants (és a dir, viuen en un dels 28 habitatges de l’edifici), i altres són socis/es col·laboradors/es, això vol dir que participen en el projecte aportant feina i/o diners.

En cas que es buidi un habitatge, hi ha una llista d’espera a qui es comunicarà la possibilitat d’accedir a La Borda, passant a ser soci/a habitant amb tots els drets i deures que això implica. Us hi podeu apuntar en aquest mail socies@laborda.coop.

Qualsevol entitat constituïda legalment pot optar a la cessió d’un terreny de titularitat pública per a la construcció de HPO (Habitatges de Protecció Oficial). Les cooperatives d’habitatges, i més encara aquelles que són sense ànim de lucre i interès social, compten amb una reserva de sòl per HPO.
Tenint en compte que actualment tots els habitatges de La Borda estan ocupats, ser soci/a expectant suposa estar a l’espera d’una baixa a un habitatge. També, en cas que hi hagi la possibilitat d’una nova promoció i un nombre suficient de socis/es expectants, aquests podrien constituir la seva pròpia assemblea per desenvolupar una cooperativa. Aquesta figura ha de fer una aportació inicial de diners igual a la del soci/a col·laborador/a, però no té els mateixos drets (veure l’article 8 dels estatuts). Si vols inscriure’t com a soci/a expectant pots contactar amb socies@laborda.coop.
Hi ha tres mides: petit (40 m²), mitjà (55 m²), gran (70 m²).

Hi ha una quota inicial per socis i sòcies habitants de 200€. Aquesta serveix per esdevenir soci/a de la cooperativa.

En segon terme, una aportació de capital social de 18.500€ per cada una de les unitats de convivència o habitatges de la cooperativa. Aquest import és retornable en cas de canvi de domicili.

Finalment es paga una quota mensual segons la superfície de l’habitatge. De mitjana són 500€. Aquesta quota no és retornable.

Sí. Sense cap tipus de conseqüència legal. En cas d’abandonar el projecte un/a soci/a li serà retornat el capital inicial aportat.