El model en cessió d’ús es fa servir de manera significativa a Alemanya, Uruguai i Dinamarca (En aquest darrer país, més del 20% dels habitatges – uns 120.000 – no són ni de compra ni de lloguer). D’aquesta manera, la propietat de l’edifici sempre recau en la cooperativa – mai és individual – i això evita que els pisos es puguin revendre a un preu més car, o llogar-los amb afany de lucre: el preu dels pisos sempre és el mateix i el decideix la cooperativa col·lectivament. Dit en una paraula, es tracta d’un model d’accés a la vivenda no especulatiu.

La iniciativa va ser posada en marxa per un grup impulsor, que constituí l’Associació La Mangala. Després, el 25 de gener de 2014 es va fer una convocatòria pública oberta a tothom que volgués participar al procés de constitució de la cooperativa. D’aquí en va sortir el grup d’unes cinquanta persones que forma la cooperativa. D’aquestes cinquanta persones, la majoria seran socis/es habitants (és a dir, viuran als 30-31 habitatges quan l’edifici estigui construït), i altres són socis/es col·laboradors/es, això vol dir que participen al projecte aportant feina i/o diners.

En cas de que quedin habitatges buits, hi ha una llista d’espera a la que es comunicarà la possibilitat d’accedir a La Borda, passant a ser soci/a habitant amb tots els drets i deures que això implica. Us hi podeu apuntar en aquest mail socies@laborda.coop.

Qualsevol entitat constituida legalment pot optar a la cessió d’un terreny de titularitat pública per a la construcció de HPO (Habitatges de Protecció Oficial). Les cooperatives d’habitatges, i més encara aquelles que són sense ànim de lucre i interès social, compten amb una reserva de sòl per HPO.
Tenint en compte que actualment tots els habitatges de La Borda estan ocupats, ser soci/a expectant suposa estar a l’espera d’una baixa a un pis (o unitat de convivència o UEC). També, en cas de que hi hagi la possibilitat d’una nova promoció i un numero suficient de socis/es expectants, aquests podrien constituir la seva pròpia assemblea per desenvolupar una cooperativa (sota el nom de La Borda o no, com convingui més a totes les parts). Aquesta figura ha de fer una aportació inicial de diners igual a la del soci/a col·laborador/a, però no té els mateixos drets (veure l’article 8 dels estatuts). Si vols inscriure’t com a soci/a expectant pots contactar amb socies@laborda.coop.
3 mides: petit (40 m2), mitjà (55 m2), gran (70m2).

El preu de l’obra gira al voltant d’uns 2.400.000€

Hi ha una quota inicial per socis i sòcies habitants de 200€. Aquesta serveix per esdevenir soci/a de la cooperativa.

En segon terme, una aportació de capital social de 15.000€ per cada una de les unitats de convivència o habitatges de la cooperativa. Aquest import es retornable en cas de canvi de domicili. El capital social conjunt de la cooperativa serveix com a capital inicial per a demanar el crèdit que possibilitarà la construcció.

Finalment, quan l’edifici estigui construït, es pagarà una mensualitat. El preu encara no està estipulat. Aquest import servirà per retornar el crèdit i pagar despeses. No serà retornable.

Sí. Sense cap tipus de conseqüència legal. En cas d’abandonar el projecte un/a soci/a li serà retornat el capital inicial aportat.