Posem a disposició d’aquells grups que ho desitgin els nostres estatuts, actualitzats a finals de 2016. Ha estat un treball de la cooperativa La Borda amb col·laboració del Col·lectiu Ronda. Els estatuts responen al nostre model de cessió d’ús i s’ajusten a la llei catalana de cooperatives actual.

 

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA MIXTA D’HABITATGES EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS I DE PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES HABITATGES LA BORDA, SCCL

[DOC] [PDF]

En aquests moments ens trobem debaten el nou regim intern, pel que no us podem facilitar cap document a aquest respecte.

img_20170110_141939